Privacyverklaring Skyjob

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Skyjob Uitzendbureau en Skycademy, hierna genoemd “Skyjob”.

Via de website www.skyjob.nl van Skyjob worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 maart 2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website inschrijven, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de aanmelding af te ronden.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen voor vacatures en contact.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en LinkedIn), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.
Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult):

• Naam en Voorna(a)m(en);
• Geslacht;
• Adres;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummer;
• Email adres;
• Inloggegevens UB+ online
• Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
• Uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
• om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
• om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
• om (op individueel niveau) onze website en onze dienstverlening zowel in de vestiging als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;

Skyjob verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een uitzendkracht is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Skyjob een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Skyjob mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen

Uw loonbelastinggegevens en identiteitsbewijzen worden bewaard tot vijf jaar na het inschrijven ten behoeve van analyse doeleinden en fiscale doeleinden. Uw salarisafspraken, arbeidsvoorwaarden, crediteuren- en debiteurenadministratie wordt tot 7 jaar bewaard voor fiscale doeleinden op grond van de Wet op de Rijksbelastingen.

Verstrekking aan derden

Skyjob zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Arbeidsovereenkomst
• Inlener, voor het overeenkomen van de arbeidsvoorwaarden

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. Skyjob geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief.

Profilering

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u de beste ervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van u aan elkaar te koppelen, zoals uw accountgegevens, maar ook uw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals uw computer, smartphone of tablet.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Cookies maken het onder andere mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen van Skyjob op externe websites te tonen, dus op websites die niet van Skyjob zijn. Wij kunnen aan de hand van cookies zien welke advertenties op externe websites aan u zijn getoond en of u ze heeft bekeken of niet.

Cookies accepteren
Als u alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij het eerste bezoek ziet u een venster waarmee u de cookies kunt accepteren. Dit doet u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

Afmelden cookies
Wilt u onze cookies verwijderen of wil u voorkomen dat cookies überhaupt op uw computer komen? Bekijk dan hoe je cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

Beveiliging persoonsgegevens

Skyjob hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en datadragers versleuteld;
• Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
• Het inrichten van autorisaties;
• Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Skyjob of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee Skyjob een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
• Verwerking van Persoonsgegevens dient geregistreerd te worden in een register;
• Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
• Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
• Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

SSL
Skyjob maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het inschrijfproces en alle contactformulieren.

UB+ verwerkingsregister

Skyjob maakt gebruik van uitzendsoftware UB+ voor de verwerking van persoonsgegevens. Hierin wordt de gegevensverwerking in een verwerkingsregister bijgehouden. Voor de privacyverklaring van UB+ verwijzen wij u door naar de website www.uitzendsoftware.com voor de volledige privacyverklaring.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen om de gegevens te verwijderen. Ook kunt u bij Skyjob terecht indien u inzage wenst in de gegevens die Skyjob van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn. Daarbij heeft u het recht om uw toestemming in te trekken voor het verwerken van uw gegevens. Dit heeft geen gevolgen voor het verleden maar betekent wel dat wij deze gegevens niet meer mogen verwerken. Het is mogelijk dat wij u dan bepaalde diensten niet meer kunnen verlenen.

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Skyjob dan kunt u per E-mail contact opnemen met Skyjob via info@skyjob.nl

Skyjob Uitzendbureau
Kantoorpand Tristar 2
Stationsplein 979
1117 CE Schiphol Oost

of

088-2358380

Wanneer u contact opneemt krijgt u zo snel mogelijk reactie.