Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de NBBU van toepassing.