Top

Loonstrook


Op de salarisstrook staat veel informatie, veelal in cijfers. Voor veel mensen is niet direct duidelijk wat al deze termen en cijfers betekenen.

Skyjob biedt u de mogelijkheid om uw actuele looninformatie, in een beveiligde omgeving, online te bekijken. Dus vanaf elke plek met een internettoegang en op elk tijdstip kunt u uw loonstrook inzien, bekijken en printen.
De werkgever is wettelijk verplicht werknemers een loonstrookje te verstrekken. Dit moet in elk geval bij de eerste loonbetaling en verder ook bij iedere wijziging ten opzichte van de vorige loonbetaling. Op het loonstrookje moeten vermeld worden:

  • het brutoloonbedrag;
  • uit welke onderdelen het loon is samengesteld (basisloon, prestatietoeslag en
  • dergelijke);
  • de ingehouden loonbelasting en premies;
  • het wettelijk minimum(jeugd)loon en de minimum vakantiebijslag die voor de werknemer
  • gelden;
  • de naam van de werkgever en de werknemer;
  • de periode waarop de betaling betrekking heeft;
  • de overeengekomen arbeidsduur.


Na afloop van ieder kalenderjaar moet de werknemer een jaaropgave ontvangen.

Bottom